KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Senacka Komisja Organizacyjno - Statutowa

 

1

prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek

Przewodniczący

2

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

3

Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur

WR-E

4

prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł

WL

5

prof. dr hab. inż. Józef Bieniek

WHiBZ

6

dr hab. Agnieszka Sękara

WBiO

7

dr hab. inż. Tomasz Kowalik

WIŚiG

8

prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

WIPiE

9

prof. dr hab. inż. Narcyz Grzesik

WTŻ

10

dr hab. n. wet. Hanna Lutnicka

UCMW

11

mgr Tomasz Szanser

Kanclerz UR

12

mgr Halina Uznańska

Kierownik DSPiS

13

dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR

ZNP

14

dr hab. inż. Piotr Wężyk

NSZZ "Solidarność"

 

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

1

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski

Przewodnicący

2

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

3

prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur

WR-E

4

prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz

WR-E

5

dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR

WL

6

dr hab. inż. Wojciech Jagusiak, prof. UR

WHiBZ

7

prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec

WHiBZ

8

prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus

WBiO

9

dr hab. inż. Rafał Barański

WBiO

10

dr hab. inż. Leszek Książek

WIŚiG

11

prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik

WIŚiG

12

dr hab. inż. Sławomir Francik

WIPiE

13

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła

WTŻ

14

dr hab. Renata Kostogrys, prof. UR

WTŻ

15

dr n. wet. Zbigniew Arent

UCMW

16

dr inż. Agnieszka Synowiec

ZNP

17

dr Małgorzata Pierzchalska

NSZZ "Solidarność"

 

Senacka Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej

 

1

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija

Przewodniczący

2

dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka

WR-E

3

dr hab. inż. Jerzy Cieślik

WR-E

4

dr hab. inż. Paweł Tylek

WL

5

dr hab. inż. Paweł Nosal

WHiBZ

6

dr hab. inż. Sylwester Smoleń

WBiO

7

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

WIŚiG

8

dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR

WIPiE

9

dr hab. inż. Mariusz Witczak

WTŻ

10

dr n. wet. Zbigniew Arent

UCMW

11

mgr Maciej Oleksiak

p.o. Kwestora

12

mgr Tomasz Szanser

Kanclerz

13

mgr Magdalena Bialik

Z-ca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych

14

dr inż. Elżbieta Młynarczyk

NSZZ "Solidarność"

15

dr hab. Artur Kożuch

ZNP

 

Senacka Komisja ds. Nauczania

 

1

prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec

Przewodniczący

2

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

3

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig

WR-E

4

dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski

WR-E

5

dr hab. inż. Krzysztof Słowiński

WL

6

prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman

WBiO

7

dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz

WBiO

8

dr hab. inż. Andrzej Bogdał

WIŚiG

9

dr hab. inż. Jacek Pijanowski

WIŚiG

10

dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła

WIPiE

11

dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

WTŻ

12

prof. dr hab. inż. Jacek Domagała

WTŻ

13

dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof. UR

UCMW

14

mgr Janusz Zachara

SWF

15

mgr Marta Janda-Pająk

SJO

16

Malwina Bajerska

WHiBZ

17

Anna Gąsienica

WR-E

18

Katarzyna Petka

WTŻ

19

Mateusz Oleszczuk

WBiO

20

mgr Weronika Penar

SD

21

dr inż. Beata Grygierzec

ZNP

22

dr inż. Bogusława Kwoczyńska

NSZZ "Solidarność"

23

mgr Ewa Kliś-Brudny

Kierownik Działu Nauczania

 

Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów

 

1

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

Przewodniczący

2

prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima

WR-E

3

dr inż. Tomasz Wanic

WL

4

prof. dr hab. inż. Jan Pyś

WHiBZ

5

dr hab. inż. Maciej Gąstoł

WBiO

6

dr hab. inż. Zbigniew Siejka

WIŚiG

7

prof. dr hab. inż. Kazimierz Rutkowski

WIPiE

8

prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak

WTŻ

9

mgr Tomasz Szanser

Kanclerz

10

mgr inż. Artur Szymacha

Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów

11

Katarzyna Staszewska

Przewodnicząca URSS

12

dr Wiesław Grygierzec

NSZZ "Solidarność"

13

dr inż. Łukasz Paluch

ZNP

 

Senacka Komisja ds. Oceny Kadr

 

1

prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska

Przewodnicząca

2

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

3

prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa

WR-E

4

dr hab. inż. Hanna Stępniewska

WL

5

dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz

WHiBZ

6

prof. dr hab. inż. Edward Kunicki

WBiO

7

dr hab. inż. Andrzej Kwinta

WIŚiG

8

dr hab. inż. Sławomir Francik

WIPiE

9

dr hab. Renata Kostogrys, prof. UR

WTŻ

10

mgr Halina Uznańska

Kierownik DSPiS

11

Dr inż. Zbigniew Siejka

WIŚiG

12

mgr inż. Bożena Firek

WTŻ

13

dr hab. inż. Krzysztof Pawlak

NSZZ "Solidarność"

14

dr inż. Dagmara Zuzek

ZNP

 

Senacka Komisja ds. Analiz i Odwołań

 

1

prof. dr hab. Teresa Fortuna

Przewodnicząca

2

prof. dr hab. inż. Teresa Dąbkowska

WR-E

3

dr hab. inż. Jan Bodziarczyk

WL

4

Dr hab. inż. Zbigniew Bonczar, prof. UR

WHiBZ

5

prof. dr hab. inż. Halina Kurzawińska

WBiO

6

dr hab. inż. Grzegorz Kaczor

WIŚiG

7

dr hab. inż. Zygmunt Sobol

WIPiE

8

prof. dr hab. inż. Marek Sikora

WTŻ

9

dr n. wet. Grzegorz Lonc

UCMW

10

dr hab. inż. Urszula Kaczor

NSZZ "Solidarność"

12

dr inż. Anna Lorenc-Kozik

ZNP

 

Senacka Komisja ds. Socjalnych

 

1

dr inż. Piotr Kacorzyk

Przewodniczący

2

dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka

WR-E

3

dr inż. Katarzyna Znój

WR-E

4

mgr inż. Dominika Ledwich

WL

5

inż. Regina Głowacka

WL

6

prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk

WHiBZ

7

mgr inż. Maria Kwaśniewska

WHiBZ

8

dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin

WBiO

9

dr Piotr Strzetelski

WBiO

10

mgr inż. Ewa Zagrodzka

WIŚiG

11

dr inż. Jan Kołodziej

WIŚiG

12

Krzysztof Górka

WIPiE

13

mgr inż. Renata Sabat

WTŻ

14

mgr inż. Radosława Skoczeń-Słupska

WTŻ

15

mgr Maciej Oleksiak

p.o. Kwestora

16

mgr Halina Uznańska

Kierownik DSPiS

17

mgr inż. Łukasz Orzechowski

przedst. administracji

18

dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR

ZNP

19

mgr inż. Anna Kosiek

NSZZ "Solidarność"

20

dr inż. Władysława Morzyniec

przedst. emerytów

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies