KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci


Kanclerz
mgr Tomasz SzanserZastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
mgr Magdalena BialikZastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Artur Szymachap. o. Kwestora (Głównego Księgowego), Z-ca Kanclerza
mgr Maciej OleksiakZ-ca Kwestora
mgr Teresa NizińskaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies