KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Pełnomocnicy Rektora

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej
  • Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
  • Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46
  • e-mail: rlmalek@cyf-kr.edu.pl
  • tel: 12/ 662-50-83

  a) Koordynowanie i realizacja procesu internacjonalizacji Uniwersytetu Rolniczego.
  b) Nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, inicjowanie porozumień o współpracy.
  c) Koordynacja współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami w zakresie kształcenia.
  d) Promocja Uczelni za granicą.
  e) Reprezentowanie Uczelni wobec podmiotów zagranicznych i za granicą.

  Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 2. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
  • Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
  • Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46
  • e-mail: rlskrzys@cyf-kr.edu.pl
  • tel: 12/ 662-50-43

  monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym, zgodnie z zasadami określonymi przez Senat Uczelni.

  Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 3. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
  • Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
  • Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
  • Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46
  • e-mail: rwojciechowska@ogr.ur.krakow.pl
  • tel: 12/ 662-52-08

  aktywizacja i wspieranie wszelkich form pozaprogramowej naukowej aktywności studentów studiujących na Uniwersytecie Rolniczym.

  Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 4. Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
  • Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
  • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21
  • e-mail: rrpula@cyf-kr.edu.pl
  • tel: 12/ 662-43-68

  podejmowanie wszelkich działań związanych z szeroko rozumianą pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów niepełnosprawnych i chorujących przewlekle, studiujących na Uniwersytecie Rolniczym.

  Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 5. koordynowanie prac dotyczących uruchomienia i prowadzenia w Uczelni studiów pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim oraz promocja tych studiów.

  Pełnomocnik bezterminowo

  Reprezentowanie Uczelni w sprawach związanych z szeroko rozumianą informatyzacją Uczelni, a w szczególności do sprawowania opieki nad oficjalnymi stronami internetowymi Uczelni, a także nad Uczelnianym Systemem Obsługi Studiów(USOS).

  Pełnomocnik bezterminowo

 6. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Śląskim
  • Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, Instytut Produkcji Roślinnej
  • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21
  • e-mail: rrwitkow@cyf-kr.edu.pl
  • tel:12/ 662-43-85

  Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 7. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Małopolskim
  • Katedra Biotechnologii Zwierząt
  • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ul. Rędzina 1b
  • e-mail: rzmolik@cyf-kr.edu.pl
  • tel:12/ 429-75-47

  Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 8. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Świętokrzyskim
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al. Mickiewicza 24/28
  • e-mail: p.bugajski@ur.krakow.pl
  • tel:12/ 662-40-39

  Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

 9. Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Podkarpackim
  • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al. Mickiewicza 24/28
  • e-mail: kiwig@ur.krakow.pl
  • tel:12/ 662-41-36

  Pełnomocnik na kadencję 2016-2020 tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies