KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Luty 2017
2017-02-09

Dnia 1 lutego 2017 r. w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” nr POIS.01.03.01-00-0096/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji Dworku Janczewskiego oraz budynku gospodarczego - Spichlerza. Celem projektu jest inwestycja w efektywność energetyczną (a co za tym idzie – pośrednio – w ochronę klimatu poprzez termomodernizację nieruchomości) polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropów, stropodachów i dachów, wymianie stolarki otworowej i przeszkleń w nieruchomościach, wymianie źródła ciepła i modernizacji instalacji c.o. wraz z automatyką oraz c.w.u. w obydwu budynkach, wymianie opraw i źródeł światła na energooszczędne, modernizacji wentylacji i klimatyzacji. Modernizowane budynki stanowią własność Uniwersytetu. Po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynki będą pełnić funkcje dydaktyczne.


Planowana całkowita wartość projektu: 2 881 900,44 zł

Wartość środków kwalifikowalnych: 2 338 943,45 zł

Planowane dofinansowanie: 1 988 101,93 zł

Wkład własny UR: 542 956,99 złUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies