KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Styczeń 2017
2017-01-30

W dniach od 22 do 25 stycznia 2017 roku z oficjalną wizytą gościła w Polsce delegacja Państwowego Uniwersytetu Rolniczego z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. W skład delegacji weszli: rektor uczelni prof. Wołodymir Iwanyszyn, prorektor ds. nauki i współpracy doc. Taras Hucoł, reprezentujący Wydział Ekonomiczny prodziekan Oleg Kuczer i Oksana Dudziak, prodziekan Wydziału Weterynarii Wiktoria Lewicka oraz prodziekan Wydziału Ekonomicznego Natalia Korżeniwska. JM Rektor UR, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, spotkał się z przedstawicielami delegacji.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył również dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR, rozmawiano o możliwości rozszerzenia współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy obiema uczelniami, goście mieli też okazję zwiedzić bazę dydaktyczną Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz – w kolejnym dniu – spotkać się z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr. hab. inż. Florianem Gambusiem. Obecnie określono zakres szczegółowej współpracy w trzech jednostkach: na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, z którym uczelnia ukraińska współpracuje od szeregu lat, na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Początek wizyty był jednocześnie oficjalnym rozpoczęciem stażów dla większości członków delegacji na poszczególnych wydziałach. W przyszłości planowane jest rozszerzenie wspólnych działań również o inne wydziały.

Wizyta została przygotowana i była koordynowana przez Biuro Wymiany Międzynarodowej UR.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies