KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Styczeń 2017
2017-01-27

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób chcących kontynuować naukę po ukończeniu studiów I stopnia lub zainteresowanych podjęciem nowego kierunku kształcenia. Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra, a także przejście procesu rekrutacyjnego.
Zasady rekrutacji różnią się w zależności od kierunku. Studia II stopnia trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku. Warunkiem uzyskania tytułu magistra lub magistra inżyniera jest napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Więcej: http://rekrutacja.ur.krakow.pl/terminy.html

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies